GALERÝ EBRU
SANATSAL ÇERÇEVE GALERÝSÝ


 

Hazýr Fotoðraf ve Ayna çerçeveleri
( 6 x 7,5 cm ile 30 x 40 cm arasý ebatlarda )


Ahþap Çerçeveler

Ýthal Plastik Çerçeveler

Karton Paspartu Çeþitleri
 

El Yapýmý Yaðlý Boya Tablo Çeþitlerimiz

 Yapmýþ olduðumuz iþlerden örnekler
  
 


 Ýtalyan Ahþap Çerçeve,
Varak çerçeve,
Sentetik (Lamine, plastik) Çerçeve,
Ahþap Çerçeve,

Paspartu,
Karton Paspartu
, Asitsiz karton paspartu
El Yapýmý Yaðlý boya Tablo,
Tuval bezi üzerine Dijital Baský Resim (Röprodüksiyon)

El yapýmý Ebru
Ressam Tuvali,Tuval
Flotal Ayna,


çerçeveci


www.galeriebru.com
 

anasayfa ] [ Ürünlerimiz ] Ayna çerceveleri ] Dijital Baský resimler ] iletiþim ]